polish english

Kontakt:

Obsługa BHP Warszawa

tel:
+(48) 508 764 679
e-mail: biuro@warszawabhp.pl
NIP: 712 179 00 45

Okresowe szkolenia BHP

Zatrudnione przez nas osoby – specjaliści w dziedzinie usług, prowadzą profesjonalne szkolenia. Posiadamy specjalnie przystosowane do tego celu sale szkoleniowe, możemy również przeprowadzić kursy BHP w miejscu w wskazanym przez Klienta, np. w jego firmie. Jesteśmy w stanie zorganizować szkolenia o charakterze wyjazdowym w interesującym dla Klienta miejscu.

Szkolenie jest obowiązkowe dla pracowników każdej firmy. W zależności od charakteru pracy lub stanowiska, częstotliwość ich odbywania jest zróżnicowana, co jest uregulowane odpowiednią ustawą.

Jeżeli pracownik dopiero podejmuje pracę w firmie, jeszcze przed jej rozpoczęciem musi wziąć udział we wstępnym szkoleniu BHP. Osoby już zatrudnione, kierujące innymi a także sami pracodawcy mają natomiast obowiązek uczestnictwa w kursie o charakterze okresowym.

Szczegóły przepisów znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy, które obejmuje szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z tym udział w nich muszą wziąć następujące grupy osób:

  • " ... 1) osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;
  • 2) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
  • 3) pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;
  • 4) pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;
  • 5) pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w pkt 1-4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pozostałe przepisy są następujące:

§ 15. 1. Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku.

2. Szkolenie okresowe osób wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 1 i 3-5 powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat.

3. Pracodawca ustala, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach, biorąc pod uwagę rodzaj i warunki wykonywania prac na tych stanowiskach.

4. Pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 1 przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, natomiast osób zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 2-5 - w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. "

Jeżeli więc chcą Państwo znaleźć specjalistów w zakresie usług BHP w Warszawie, którzy skutecznie przeprowadzą szkolenie – zapraszamy do skorzystania z naszej propozycji. Każda oferta jest przez nas ustalania bezpłatnie i uwzględnia charakter działalności danej firmy.

szkolenia bhp Warszawa

Aby zobaczyć formularz kontaktowy Kursy Warszawa ściągnij:

Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania. Więcej znajdziesz w polityce prywatności.

Copyrights © warszawabhp.pl
Obsługiwane regiony: Gasin | Grodzisk Macowiecki | Janki | Kajetany | Michałowice | Milanówek | Pruszków | Reguły | Tworki |