polish english

Kontakt:

Obsługa BHP Warszawa

tel:
+(48) 508 764 679
e-mail: biuro@warszawabhp.pl
NIP: 712 179 00 45

Ocena ryzyka zawodowego - Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Warszawa zrzesza prawdopodobnie najlepszych specjalistów ds. BHP i p.poż. Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy między innymi ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego związanego z wykonywana pracą oraz stosowanie niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających to ryzyko.

Szukasz w Warszawie firmy która przygotuje dla Twoich pracowników ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy? Możesz nam śmiało powierzyć to zadanie. Prowadzimy ocenę ryzyka zawodowego w Warszawie dla wszystkich grup pracowniczych.

radca prawnyLiczne akty prawne nakładają na przedsiębiorców obowiązek dokumentacji i oceny ryzyka zawodowego oraz zapoznania z nim pracowników. Do najważniejszych aktów prawnych należą: kodeks pracy, Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych, Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki, Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach tran sportowych z dnia 14 marca 2000 r. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.


Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - informacje

Powołana w strukturach organizacyjnych jednostka mająca za zadanie sprawowanie zadań BHP i oceny ryzyka zawodowego w firmie.

Jest powoływana przez pracodawcę. W skład jej mogą wchodzić pracownicy którzy wykonują inne obowiązki (zadania) w firmie.

Jest powoływana w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad sto osób - wymóg prawny.

Zakres jej obowiązków, uprawnienia i odpowiedzialność jest regulowany ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r.

Zazwyczaj jest prowadzona przez firmy trzecie (profesjonalistów) ze względu na komfort, pewność bezpieczeństwa w pracy i gwarancję zgodności wszystkich działań BHP w firmie z literą prawa.

Aby zobaczyć formularz kontaktowy Kursy Warszawa ściągnij:

Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania. Więcej znajdziesz w polityce prywatności.

Copyrights © warszawabhp.pl
Obsługiwane regiony: Gasin | Grodzisk Macowiecki | Janki | Kajetany | Michałowice | Milanówek | Pruszków | Reguły | Tworki |