polish english

Kontakt:

Obsługa BHP Warszawa

tel:
+(48) 508 764 679
e-mail: biuro@warszawabhp.pl
NIP: 712 179 00 45

System zarządzania BHP

Odpowiadając na potrzeby naszych Klientów Warszawa BHP oferuje wdrożenie i przygotowanie do certyfikacji systemu zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz ochrony środowiska.

System zarządzania według polskiej normy PN-EN 14001:2005 i europejskiej normy OHSAS 18001:2007

Co oznacza "system zarządzania BHP?"

Jest on skierowany jest do firm, podejmujących działania ukierunkowane na rzecz troski o bezpieczeństwo i higienę pracy swoich pracowników, Klientów, podwykonawców i gości odwiedzających firmę.

Normy te wspomagają zarządzanie tymi procesami wewnątrz przedsiębiorstwa, które mają wpływ na zdrowie, życie, a także mienie osób zaangażowanych w procesy stanowiące istotę działania firmy. Zespół specjalistów naszej firmy wdraża wspomniane systemy na terenie całej Polski.

Oferta wdrożenia

W przypadku wdrażania systemu

PN-EN 14001:2005 i OHSAS 18001:2007 wykonywany jest następujący zakres prac:

 • Analiza istniejącego w firmie formalnie lub nie, systemu (audit wstępny mający na celu zweryfikowanie w jakim stopniu elementy wymagane przez normy występują w obszarze zarządzania rozpatrywanej organizacji);
 • Opracowanie harmonogramu wdrożenia
 • Rozpoczęcie szkoleń dla kadry i załogi;
 • Ustalenie celów i zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz opracowanie polityki organizacji w tym zakresie;
 • Ocena organizacji prac i działań związanych ze znaczącymi zagrożeniami występującymi lub związanymi z działalnością firmy;
 • Opracowanie dokumentacji systemowej (procedur, instrukcji) ich wdrażanie;
 • Szkolenia dla Państwa pracowników w zakresie obowiązujących ich procedur i wymagań;
 • Dokonanie identyfikacji, oceny lub weryfikacji wyników przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego związanych z działalnością firmy;
 • Opracowanie księgi systemu zarządzania;
 • Wyszkolenie grupy auditorów wewnętrznych i uruchomienie programu auditów systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy;
 • Audit końcowy całego systemu (przedcertyfikacyjny);
 • Pomoc w procesie certyfikacji i podjęciu działań naprawczych wynikających z auditu certyfikacyjnego

szkolenia bhp Warszawa

Aby zobaczyć formularz kontaktowy Kursy Warszawa ściągnij:

Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania. Więcej znajdziesz w polityce prywatności.

Copyrights © warszawabhp.pl
Obsługiwane regiony: Gasin | Grodzisk Macowiecki | Janki | Kajetany | Michałowice | Milanówek | Pruszków | Reguły | Tworki |