polish english

Kontakt:

Obsługa BHP Warszawa

tel:
+(48) 508 764 679
e-mail: biuro@warszawabhp.pl
NIP: 712 179 00 45

Kompleksowe usługi BHP

Świadczymy kompleksowe usługi dla firm i przedsiębiorców.

Naszym Klientom oferujemy:

 • szkolenia BHP, opracowanie dokumentacji firmy,
 • audyt, przygotowanie dokumentacji ocena ryzyka zawodowego,
 • wypadki przy pracy/pomoc prawna,
 • wdrażanie Systemów Zarządzania BHP,
 • występowanie w imieniu Klienta przed sądem pracy,
 • pomoc prawna w sprawach ZUS,
 • opracowanie stanowiskowych instrukcji i regulaminu pracy,
 • ustalenie okoliczności wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy,
 • prowadzenie dochodzeń powypadkowych, opracowanie dokumentacji powypadkowej,
 • sporządzenie dokumentacji powypadkowej dla ZUS,
 • minimalne wymagania maszyn i urządzeń,
 • szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej, szkolenia p. poż,
 • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • oznakowanie obiektu zgodnie z wymogami p. poż.

Zakres świadczonych usług obejmuje:

 • Sporządzanie analiz stopnia spełnienia przez Pracodawców wymagań prawnych i zasad w zakresie bezpieczeństwa, higieny i warunków pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
 • Doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów
 • Opracowywanie protokołów powypadkowych z dziedziny BHP.
 • Sporządzenie oceny ryzyka zawodowego w sposób kompleksowy – opracowanie dokumentacji, na życzenie klienta przeszkolenie w zakresie właściwych metod przekazywania i prowadzenia dokumentacji oraz informowania pracowników o zagrożeniach wynikających z wykonanej oceny.
 • Bieżące informowanie Pracodawców o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia.
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa
  i higieny pracy oraz przeciwpożarowych.
 • Sprawowanie nadzoru
 • Współpraca ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich.
 • Sporządzanie ogólnych analiz stanu bhp, zawierających propozycję przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych mających na celu zapobieganie zagrożeniu życia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
 • Udział w komisji przekazującej do użytkowania nowe lub zmodernizowane obiekty, maszyny
  i urządzenia.
 • Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów oraz instrukcji ogólnych
  i stanowiskowych dotyczących bhp, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynków.
 • Udział w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, oraz zachorowań na choroby zawodowe i kontrola realizacji tych wniosków.
 • Doradztwo w zakresie obowiązku doboru najwłaściwszych środków ochrony osobistej i zbiorowej na stanowiskach pracy.
 • Analiza stanowisk pracy pod kątem organizowania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia oraz ochrony pracowników przed zagrożeniami.
 • Udział w opracowywaniu zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środków czystości oraz posiłków i napojów.
 • Reprezentowanie firmy przed organami sprawującymi nadzór nad warunkami pracy (Państwowa Inspekcja Sanitarna).

szkolenia bhp Warszawa

Aby zobaczyć formularz kontaktowy Kursy Warszawa ściągnij:

Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania. Więcej znajdziesz w polityce prywatności.

Copyrights © warszawabhp.pl
Obsługiwane regiony: Gasin | Grodzisk Macowiecki | Janki | Kajetany | Michałowice | Milanówek | Pruszków | Reguły | Tworki |