polish english

Kontakt:

Obsługa BHP Warszawa

tel:
+(48) 508 764 679
e-mail: biuro@warszawabhp.pl
NIP: 712 179 00 45

System zarządzania środowiskiem

System Zarządzania Środowiskowego według normy ISO 14001:2004 (polski odpowiedni normy ISO to PN-EN ISO 14001:2005) dedykowany jest organizacjom, które w swoich działaniach kierują się troską o środowisko naturalne. Norma ta wspomaga świadome oddziaływanie ekologiczne przedsiębiorstwa z korzyścią dla środowiska.

Oferta wdrożenia - analiza BHP

Wdrażając System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2004 (PN-EN ISO 14001:2005) specjaliści naszej firmy wykonują analizę i następujący zakres prac:

 • Analiza istniejącego w firmie systemu zarządzania środowiskiem (audyt wstępny mający na celu zweryfikowanie w jakim stopniu elementy wymagane przez normę ISO występują w obszarze zarządzania rozpatrywanej organizacji);
 • po analizie rozpoczęcie szkoleń dla kadry i załogi;
 • Opracowanie harmonogramu wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z wcześniejszą analizą ;
 • Dokonanie identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych związanych z działalnością firmy;
 • Opracowanie dokumentacji systemowej (procedur, instrukcji) oraz ich wdrażanie;
 • Ustalenie celów i zadań środowiskowych oraz opracowanie polityki środowiskowej firmy;
 • Szkolenia dla Państwa pracowników w zakresie obowiązujących ich procedur i wymagań;
 • Wyszkolenie grupy audytorów wewnętrznych i uruchomienie programu audytów środowiskowych;
 • Opracowanie księgi systemu zarządzania środowiskowego;
 • Audyt końcowy całego systemu (przedcertyfikacyjny);
 • Pomoc w procesie certyfikacji i podjęciu działań naprawczych wynikających z audytu certyfikacyjnego.

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska integrujemy z systemami opartymi na normach ISO 9001:2008 oraz HACCP.

Warszawa BHP oferuje przeprowadzenie działań doskonalących w zakresie już opracowanego i wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego (SZŚ), na które składają się:

 • Weryfikacja i uproszczenie dokumentacji SZŚ oraz analiza BHP;
 • Doskonalenie umiejętności wykonywania audytów SZŚ przez auditorów wewnętrznych (komunikacja z audytowanym, wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska, badanie, dokumentowanie i raportowanie wyników z auditu);
 • Przygotowanie organizacji do audytów wykonywanych przez jednostki certyfikacyjne – audytów kontrolnych oraz auditu recertyfikacji SZŚ;
 • Wykorzystanie funkcjonujących elementów SZŚ w wdrożeniu wymagań Rozporządzenia EMAS;
 • Opracowanie i wdrożenie na bazie funkcjonującego w organizacji SZŚ, Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

szkolenia bhp Warszawa

Aby zobaczyć formularz kontaktowy Kursy Warszawa ściągnij:

Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania. Więcej znajdziesz w polityce prywatności.

Copyrights © warszawabhp.pl
Obsługiwane regiony: Gasin | Grodzisk Macowiecki | Janki | Kajetany | Michałowice | Milanówek | Pruszków | Reguły | Tworki |